Het laatste nieuws

 

 

Een vriendenkring van en voor mensen met interesse in Oost Europa in al zijn facetten

 

attentie!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw bescheiden voorzitter is heeft het roer overgenomen van de website van onze  Ostalgie Stammtisch Kempen.

Ik ga nu proberen de site einigermaße aktuell te houden zodat relevante informatie snel te vinden is voor onze leden.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostalgiemailing

 

We kennen al een aantal jaar het systeem van "Ostalgiemailing" , dit is een mail die vanuit het secretariaat verzonden wordt naar de leden van Ostalgie

 

Stammtisch Kempen, maar ook naar symphatisanten, en mensen die vrijblijvend op de hoogte gehouden willen worden van onze activiteiten.

De OSTALGIEMAILING stuurt GEEN spam, reclameboodschappen, of andere "junk" door...hier worden we al genoeg mee bestookt, dus hier doen we

niet aan mee. Het gaat vooral over ACTIVITEITEN (uitnodigingen) , of belangrijke dingen die snel bij onze leden moeten geraken.

Uw mailadres wordt niet doorgegeven aan derden, en we versturen onze mails ook via BCC op, dus dat alle geadresseerden verborgen blijven.

Wie zich wil inschrijven op de OSTALGIEMAILING kan dit door een mailtje te sturen naar het secretariaat : tom@ostalgiestammtisch.be

!! AANDACHT!!

Dit vooral voor onze mensen die al op de OSTALGIEMAILING staan :

we krijgen regelmatig mails terug omdat we een fout emaildres hebben, hetzij ooit fout ingegeven, hetzij dat uw mailadres ooit veranderd is en wij het niet

doorgekregen hebben. Dus als u geen OSTALGIEMAILING krijgt , en u wenst op de hoogte te blijven van onze activiteiten, ook graag een mailtje met uw

juiste emai adres naar het secretariaat : tom@ostalgiestammtisch.be

 

Het belang van een goede werking van de OSTALGIEMAILING is sinds de laatste 2jaar enorm toegenomen, omdat we de uitnodigingen van ritten,

activiteiten (de nieuwsbrief) niet meer in ons Kempisch Ostalgiejournaal zetten. Reden : we geven nog maar twee keer per jaar een Kempisch

Ostalgiejournaaltje uit. Dus zeker voor de leden is het heel erg aan te raden om zich op de OSTALGIEMAILING in te schrijven.

 

inschrijven : tom@ostalgiestammtisch.be

 

---------------

ingezonden berichten......ingezonden berichten.........

De OSK is niet verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de hier gepubliceerde artikelen!

_____________________________________________________________________________________________________

nieuws over oldtimerstatuut!!!

 

Klik Hier voor PDF bestand met OLDTIMER STATUUT

(we raden dit ten zeerste aan te downloaden, af te printen en bij je autopapieren te steken)

 

Visie oldtimerstatuut

BRUSSEL -  Op 06.02.2013 werden we uitgenodigd op het kabinet van Staatssecretaris voor Mobiliteit M. Wathelet teneinde de laatste details te bespreken betreffende het oldtimerstatuut.  M. Wathelet heeft het project goedgekeurd maar wil zich momenteel enkel beperken tot de uitbreiding van het gebruik van de oldtimer en niet zozeer tot de uitbreiding van de technische keuring.

Waarom niet?

Op 01.01.2014 zal de technische keuring een bevoegdheid worden van de regionale overheden en zal dit geen federale materie meer zijn.
|
Wat betekent dit voor het oldtimerstatuut dat onderhandeld werd door de BFOV?

Heel simpel!

1. Al wat we tot op heden gecommuniceerd hebben aangaande de verschillende groepen van oldtimers valt gewoon weg.  Dit zal misschien opnieuw besproken worden na de regionalisatie van de technische keuring.

2. We beperken ons tot de volgende wijzigingen.

a) leeftijd van de oldtimer

De leeftijd wordt voor alle categorieën van voertuigen 25 jaar, dus ook voor de bedrijfs- en militaire voertuigen die momenteel 30 jaar moeten zijn om van het oldtimerstatuut te genieten

b) gebruik oldtimer

Deze voertuigen zijn uitgesloten van volgend gebruik:
•    commercieel en professioneel gebruik;
•    woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer;
•    bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer;
•    gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Definities die toegevoegd werden aan het KB 15.03.1968 om dit gebruik te duidelijk te omschrijven:
•    commercieel gebruik: elk gebruik dat bedoeld is voor of gericht is op zakelijk of persoonlijk financieel gewin;
•    professioneel gebruik: elk gebruik ten behoeve van de beroepsuitoefening of de bedrijfsvoering;
•    woon-werkverkeer: de verplaatsing van en naar de plaats van tewerkstelling;
•    woon-schoolverkeer: de verplaatsing van en naar een onderwijsinstelling door studerenden.”

De oldtimers zullen dus dag en nacht mogen rijden en dienen niet noodzakelijk gebruikt te worden in het kader van een behoorlijk toegelaten manifestatie. Gedaan met de soms moeilijke controles van de politie, behalve indien u de oldtimer zou gebruiken voor commerciële, professionele doeleinden of tijdens het woon-werk of woon-schoolverkeer.

c) gebruik oldtimer - rupsvoertuigen

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:
•    oldtimermanifestaties;
•    proefritten binnen een straal van 3km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.”

Het is nu nog enkel wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad! We zullen u informeren van zodra wij er kennis van genomen hebben.  M. Wathelet voorziet het in voege treden van het nieuwe oldtimerstatuut omstreeks 01 juni 2013.


Update 18.03.2013


 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________

Europese nummerplaten

klik hier  en      hier

 

Hier staan de laatste officiele brochures van de overheid,goed lezen en je weet alles over de nieuwe regels.

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________

___________________________________________________________________